Dotterbolagen SJR IT, Ogunsen och SW kompletterar moderbolaget SJR inom utvalda marknads- och kompetensområden.


logga_sw
SW in Scandinavia AB startade i början av 2006. SW’s affärsidé är att vara specialiserade på rekrytering och konsultverksamhet för tjänstemän. Vår målsättning är att kunder såväl som konsulter ska uppleva en hög kvalitet och en personlig service som är unik.


SJR IT är ett specialiserat affärsområde inom SJR koncernen med inriktning på just IT och digital transformation.

ogunsen_2016_300px
Ogunsen AB grundades 2007 och startade sin verksamhet under 2008.Ogunsens affärsidé är att leverera rekryterings- och interimslösningar på managementnivå till kunder inom privat och offentlig sektor.

"Rekryterar chefer och tyngre specialister"

− Ogunsen

"Förser företag med chefer och specialister inom bank, finans och ekonomi."

− SJR

"Hyr ut konsulter som varit ute i arbetslivet en tid samt studenter"

− SW