Historik

Det började redan 1993. Då grundades SJR och vid EM samma år fick Therese Alshammar sitt internationella genombrott. Sedan dess har vi båda gjort fantastiska resor inom våra respektive områden, med långsiktig målfokusering, professionell inställning till uppgiften och vinnarinstinkt som gemensamma nämnare.

Men det finns fler likheter mellan vår verksamhet och elitsimmarens värld. Vi tilltalas av idrottarens träningsdisciplin för att nå sina mål och av friheten som vattnet symboliserar. Därför samarbetar SJR sedan 2010 med Therese Alshammar. hon syns en hel del i vår kommunikation och bidrar med sina erfarenheter för att utveckla vår egen vinnarinstinkt.

1993

SJR grundas av Per Ogunro. Fredrik Lidberg tillträder som försäljningschef. SJR startar sin verksamhet inom bank & finans.

1995

Kontor öppnas i Göteborg.

1996

SJR startar sin verksamhet inom ekonomi.

1999

SJR startar kontor i Malmö.

2000

SJR tillsätter en extern styrelse.

2001

SJR startar sin verksamhet inom karriärvägledning.

2002

SJR gör sin tusende rekrytering.

2005
SJR pluscertifierar sina konsulter enligt egen standard.

 

2006

SJR startar dotterbolaget SW in Scandinavia AB i Stockholm.

2007

SJR noteras på NASDAQ OMX First North i Stockholm.
SW in Scandinavia AB startas upp i Malmö.

2008

SJR startar ytterligare ett dotterbolag, Ogunsen AB. SW in Scandinavia AB startas upp i Göteborg. ISO-certifiering av koncernen påbörjas.

2009
Koncernen kvalitets- och miljö- certifieras enligt ISO 9001 och ISO 14001.
2010

SJR gör ett rekordår, och tecknar samarbetsavtal med Therese Alshammar.

2011

SJR gör återigen ett rekordår och flyttar in i nya fräscha lokaler.

2013

SW startar kontor i Uppsala. Ogunsen utvecklar sitt erbjudande med Ogunsen IT för rekrytering av specialister och chefer inom IT-området. Affärsområdet Karriärvägled- ning förstärks med coachning av individer och grupper.