Styrelse och ledning

Björn Sprängare
Styrelseordförande

Stockholm, född 1940.
Styrelseordförande i SJR sedan 2000.
Aktieinnehav: 87 811 aktier av serie B i SJR.
Kontorsadress: Sjötullsbacken 27 A,
115 25 STOCKHOLM
Nuvarande styrelseuppdrag:
Ledamot i IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien)
Ledamot i KSLA (Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien)
Ordförande i Martinson Group AB
Ordförande i Stiftelsen Skogssällskapet

Björn Kårfalk
Styrelseledamot

Född 1944.
Styrelseledamot i SJR sedan 2000.
Aktieinnehav: 30 000 aktier av serie B i SJR.

Claes Ruthberg
Styrelseledamot

Stockholm, född 1954.
Styrelseledamot i SJR sedan 2017.
Aktieinnehav inkl familj:
Kontorsadress:
Nuvarande styrelseuppdrag:
Ledamot i Sustainable Energy Solutions AB
Ledamot i Consensus
Ledamot i Precio Fishbone AB
Ledamot i Cherry AB
Ledamot i Pangara AB
Ledamot i RYlive AB
Ledamot i Ecru AB

Ingrid Engström
Styrelseledamot

Stockholm, född 1958.
Styrelseledamot i SJR sedan 2013.
Aktieinnehav: 5 400 B-aktier
Kontorsadress: Barnhusgatan 4, 111 23 Stockholm
Nuvarande styrelseuppdrag:
Ledamot i B3IT
Ledamot i Sivers IMA
Ledamot i Unibap
Ledamot i Protect Me

Richard Hellekant
Styrelseledamot

Stockholm, född 1971.
Styrelseledamot i SJR sedan 2017.
Aktieinnehav: 2 500 B-aktier
Nuvarande styrelseuppdrag:
Ledamot i Eurocon Consulting AB (publ)
Ledamot i PSG Capital AB

Per Ogunro
Styrelseledamot

Född 1961.
Grundare och verksam som Verkställande Direktör i SJR.
Styrelseledamot i SJR sedan 1993.
Aktieinnehav inkl familj: 900 000 aktier av serie A och 1 522 049 B-aktier.
Kontorsadress: Humlegårdsgatan 20, 4 tr, Box 7420, 103 91 Stockholm

Fredrik Lidberg
Styrelseledamot

Född 1965.
Vice Verkställande Direktör.
Styrelseledamot i SJR sedan 1993.
Aktieinnehav: 525 000 aktier av serie B i SJR.
Kontorsadress: Humlegårdsgatan 20, 4 tr, Box 7420, 103 91 Stockholm

Per Ogunro
Styrelseledamot

Född 1961.
Grundare och verksam som Verkställande Direktör i SJR.
Styrelseledamot i SJR sedan 1993.
Aktieinnehav inkl familj: 900 000 aktier av serie A och 1 522 049 B-aktier.
Kontorsadress: Humlegårdsgatan 20, 4 tr, Box 7420, 103 91 Stockholm

Fredrik Lidberg
Styrelseledamot

Född 1965.
Vice Verkställande Direktör.
Styrelseledamot i SJR sedan 1993.
Aktieinnehav: 525 000 aktier av serie B i SJR.
Kontorsadress: Humlegårdsgatan 20, 4 tr, Box 7420, 103 91 Stockholm

Malin Hjort
Regionchef Malmö

Född 1975.
Grundare och verksam som Verkställande direktör i SJR.
Anställd i SJR sedan 2002.
Aktieinnehav: 500 aktier av serie B i SJR.
Kontorsadress: Adelgatan 9, 211 22  Malmö

Rebecca Dellborg
Regionchef Göteborg

Född 1966.
Anställd i SJR sedan 2008.
Aktieinnehav: 200 aktier av serie B i SJR.
Kontorsadress: Kungsgatan 48 B, 411 15 Göteborg