Styrelse och ledning

Björn Sprängare
Styrelseordförande

Född 1940.
Har varit styrelseordförande i SJR sedan 2000.
Aktieinnehav: 92 100 aktier av serie B i SJR.
Kontorsadress: Sjötullsbacken 27 A,
115 25 STOCKHOLM
Nuvarande styrelseuppdrag: Ledamot i IVA (Ingenjörsvetenskapsakademin), KSLA (Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin), och Martinson Group Aktiebolag. Styrelseordförande i stiftelsen Skogssällskapet.

Björn Kårfalk
Styrelseledamot

Född 1944.
Har varit styrelseledamot i SJR sedan 2000.
Aktieinnehav: 30 000 aktier av serie B i SJR.
Nuvarande styrelseuppdrag:

Claes Ruthberg
Styrelseledamot

Född 1954.
Aktieinnehav inkl familj:
Kontorsadress:
Nuvarande styrelseuppdrag: SENS, Sustainable Energy Solutions AB, Consensus och Precio Fishbone AB.

Ingrid Engström
Styrelseledamot

Född 1958.
Har varit styrelseledamot sedan 2013.
VD IFL vid Handelshögskolan.
Aktieinnehav: 5 400 aktier
Kontorsadress: Barnhusgatan 4, 111 23 Stockholm
Nuvarande styrelseuppdrag: Ledamot i Sivers IMA, ledamot i KVD Kvarndammen Gruppen AB.

Richard Hellekant
Styrelseledamot

Född 1971.
Aktieinnehav: 2 500 aktier
Nuvarande styrelseuppdrag: Ledamot i Eurocon Consulting AB (publ)

Per Ogunro
Styrelseledamot

Född 1961.
Grundare och verksam som Verkställande Direktör i SJR.
Ledamot i SJR sedan 1993.
Aktieinnehav inkl familj: 900 000 aktier av serie A och 2 267 043 aktier av serie B i SJR.
Kontorsadress: Humlegårdsgatan 20, 4 tr, Box 7420, 103 91 Stockholm
Nuvarande styrelseuppdrag: 

Fredrik Lidberg
Styrelseledamot

Född 1965.
Verksam som Vice Verkställande Direktör och Regionchef Stockholm.
Har varit styrelseledamot i SJR sedan 1993.
Aktieinnehav: 570 000 aktier av serie B i SJR.
Kontorsadress: Humlegårdsgatan 20, 4 tr, Box 7420, 103 91 Stockholm

Per Ogunro
Styrelseledamot

Född 1961.
Grundare och verksam som Verkställande Direktör i SJR.
Ledamot i SJR sedan 1993.
Aktieinnehav inkl familj: 900 000 aktier av serie A och 2 267 043 aktier av serie B i SJR.
Kontorsadress: Humlegårdsgatan 20, 4 tr, Box 7420, 103 91 Stockholm
Nuvarande styrelseuppdrag: 

Fredrik Lidberg
Styrelseledamot

Född 1965.
Verksam som Vice Verkställande Direktör och Regionchef Stockholm.
Har varit styrelseledamot i SJR sedan 1993.
Aktieinnehav: 570 000 aktier av serie B i SJR.
Kontorsadress: Humlegårdsgatan 20, 4 tr, Box 7420, 103 91 Stockholm

Malin Hjort
Regionchef Malmö

Född 1975.
Grundare och verksam som Verkställande direktör i SJR.
Anställd i SJR sedan 2002.
Aktieinnehav: 500 aktier av serie B i SJR.
Kontorsadress: Adelgatan 9, 211 22  Malmö

Rebecca Dellborg
Regionchef Göteborg

Född 1966.
Anställd i SJR sedan 2008.
Aktieinnehav: 200 aktier av serie B i SJR.
Kontorsadress: Kungsgatan 48 B, 411 15 Göteborg