• 2018-02-22 kl 08:30
  Bokslutskommuniké 2017
 • 2018-04-25 kl 16:00
  Årsstämma
 • 2018-05-29 kl 08:30
  Delårsrapport Q1 2018
 • 2018-08-29 kl 08:30
  Delårsrapport Q2 2018
 • 2018-11-27 kl 08:30
  Delårsrapport Q3 2018
 • Februari 2019
  Bokslutskommuniké 2018
 • 2016-02-19
  Bokslutskommuniké 2015, kl 09:00
 • 2016-04-28
  Årsstämma, k l 16:00
 • 2016-05-17
  Delårsrapport Q1 2016, kl 09:00
 • 2016-08-31
  Delårsrapport Q2 2016, kl 09:00
 • 2016-11-23
  Delårsrapport Q3 2016, kl 09:00
 • Feb 2017
  Bokslutskommuniké 2016
 • 2015-02-17
  Bokslutskommuniké 2014, kl 09:00
 • 2015-04-27
  Årsstämma, kl 16:00
 • 2015-05-19
  Delårsrapport Q1 2015, kl 09:00
 • 2015-08-25
  Delårsrapport Q2 2015, kl 09:00
 • 2015-11-13
  Delårsrapport Q3 2015, kl 09:00
 • Feb 2016
  Bokslutskommuniké 2015
 • 2014-11-18
  Delårsrapport Januari – September 2014, kl 09:00
 • 2014-08-26
  Delårsrapport Januari – Juni 2014, kl 09:00
 • 2014-05-20
  Delårsrapport Januari – Mars 2014, kl 09:00
 • 2014-04-28
  Årsstämma, kl 16:00
 • 2014-02-25
  Bokslutskommuniké 2013, kl 09:00
 • 2013-11-12
  Delårsrapport Januari – September 2013, kl 09:00
 • 2013-08-22
  Delårsrapport Januari – Juni 2013, kl 09:00
 • 2013-05-14
  Delårsrapport Januari – Mars 2013, kl 09:00
 • 2013-04-23
  Årsstämma, kl 16:00
 • 2013-02-19
  Bokslutskommuniké 2012, kl 09:00