SJR in Scandinavia AB (publ) introducerades på First North den 6 mars 2007.

Handeln sker via Stockholmsbörsens handelssystem SAXESS. Handeln sker elektroniskt och bedrivs på samma sätt som för de börsnoterade företagen. Stockholmsbörsen ansvarar inte för övervakningen av bolaget utan det görs av bolagets Certified Adviser Avanza. Certified Adviser Avanza ansvarar för att bolaget uppfyller kraven för att handla aktien på First North samt att bolaget följer First Norths regelverk och de informationskrav som finns däri.

IR KONTAKT

Per Ogunro, VD
Tel: 08 – 407 55 00
Mail: per.ogunro@sjr.se

ISIN-cod: SE0008406151
Kortnamn: SJRB
Certified Adviser:

Avanza
Corporate Finance
Tel: 08-5622 5120
Regeringsgatan 103, Box 1399, 111 93 Stockholm