Karriärvägledning – professionellt stöd

SJR erbjuder karriärvägledning och coachning vid såväl stora organisationsförändringar, där många individer behöver hitta en ny karriär eller utvecklas i sin roll, som när enskilda individer behöver hitta en ny karriär eller utvecklas.

Vi erbjuder coachning för såväl individer som grupper och varje karriärvägledningsprogram eller coachningsuppdrag skräddarsys efter uppdragets unika förutsättningar. Utformningen sker i samarbete med företaget och den/de anställda som berörs. Programmet innehåller bl.a. kompetenskartläggning, intervjuträning, genomgång CV och personligt brev, utvärdering av personlighetsprofil och rådgivning.

Med hjälp av coachning upptäcker vi individens styrkor och svagheter. Tillsammans formulerar vi mål, identifierar hinder och fokuserar på möjligheter för att individen ska nå de förändringar de önskar.

Precis som för övriga delar av SJR är karriärvägledning och coachning inriktad på chefer och specialister inom ekonomi, bank & finans. Med ett välutvecklat nätverk inom branschen, lång erfarenhet från arbete med människor och goda kunskaper om arbetsmarknaden kan vi hjälpa individen att skapa ny medvetenhet och möjliggöra nytt agerande. Våra karriärvägledare är personal- och beteendevetare samt våra coacher är certifierade och diplomerade enligt ICF (International Coach Federation).

Teamutveckling – samarbete och kommunikation

SJR erbjuder teamutveckling där syftet är att förbättra samarbetet och effektivisera kommunikationen i teamet. Genom Disc-analysen och gruppövningar lär man bättre känna sin egen och övriga i gruppen beteendestil. Disc-analysen är ett är ett redskap för reflektion och ökad förståelse för andra människors sätt att vara. Färger används för att belysa olika beteendestilar. De fyra färgerna förekommer i olika blandning i alla beteendestilar. Det finns ingen rätt eller fel beteendestil, samtliga stilar har styrkor såväl som svagheter. Beteendestilen präglar vår kommunikation och våra relationer med människorna omkring oss.

Att känna till sin egen och andras beteendestil gör att vi:

  • Kommunicerar effektivare
  • Får insikt om oss själva och kan identifiera vårt eget sätt att arbeta
  • Förbättrar samarbetet och minskar konflikter
  • Skapar välfungerande team
  • Blir mer framgångsrika när det gäller försäljning och kundbemötande
  • Blir effektivare som ledare

Utformning av upplägget till en heldag med teamutveckling skräddarsys efter förutsättningar och syfte. Dagen innehåller bl.a. teori, genomgång av den egna rapporten, individuell coachning, gruppövningar och identifiering av gruppens profil/sammansättning.