Behöver du rekrytera?

SJR rekryterar en specialist eller chef inom Ekonomi, Bank & Finans om dagen. Var och en noggrant utvald och matchad mot ditt företags specifika krav och värderingar. Efter 20 år i branschen har vi ett mycket omfattande nätverk av kvalificerade ekonomer. Våra rekryteringskonsulter har lång erfarenhet av rekrytering och många har även själva operativ erfarenhet från något av våra specialistområden, Ekonomi, Bank & Finans.

På SJR eftersträvar vi alltid hög kvalitet, engagemang och personlig service. Vi tänker långsiktigt både när det gäller dig som kund och våra kandidater. Vi har en snabb rekryteringsprocess med en väldefinierad och genomarbetad metod för att kvalitetssäkra varje kandidat. Allt detta bidrar till lyckosamma matchningar och som kund får du såväl ett gediget beslutsunderlag som viktig information om din nya medarbetare.


Efter avslutad rekrytering gör vi en uppföljning med dig som kund av hur du har upplevt rekryteringsprocessen. Uppföljning av den rekryterade kandidaten görs efter två månader och efter sex månader. Dessa uppföljningar ligger till grund för vår strävan att hela tiden förbättra oss efter dina önskemål och är också en viktig förklaring till varför vi kan lämna garanti på alla våra rekryteringar.

Har du hittat din kandidat själv men vill ha en djupare utvärdering kan du också vända dig till oss för ”Second Opinion”. Våra rekryteringskonsulter är certifierade i flertalet olika personlighets- och begåvningstester bl a personlighetstestet OPQ, motivationstestet MQ, Verify färdighetstester, Assessios personlighetstester, begåvningstestet Matrigma samt DISC-testet m fl.

Låter det intressant? Kontakta oss!