Behöver du hyra en konsult?

Vi tillhandahåller konsulter för kortare och längre perioder. Genom oss får du tillgång till vårt nätverk av kompetenta konsulter och kandidater med dokumenterad erfarenhet av ekonomiskt arbete på olika nivåer – såväl assistenter som chefer och specialister inom bank-, finans- och ekonomiområdet. Vi arbetar proaktivt och uppdaterar ständigt vårt nätverk av erfarna ekonomer som finns tillgängliga med kort varsel och som är öppna för nya utmaningar i nya miljöer.

Kontakta oss!